Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului web

Prin accesarea acestui web site, sunteţi de acord cu respectarea termenilor şi condiţiilor lui de utilizare, precum şi a tuturor legilor și regulamentelor aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil să acţionaţi în conformitate cu legile locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor înregistrate.

2. Licența de utilizare
A. Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) de pe site-ul web al companiei numai pentru vizionarea sa temporară, personală sau necomercială. Aceasta reprezintă doar acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu, iar în baza sa nu puteți opera:

  • Modificarea sau copierea materialelor;
  • Utilizarea materialelor în orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau necomercială);
  • Încercarea de a decompila sau de a aplica inginerie inversă oricărui software conținut pe site-ul companiei;
  • Eliminarea oricăror drepturi sau a altor denumiri de proprietate ale materialelor;
  • Transferarea materialelor către o altă persoană sau oglindirea lor pe oricare alt server.

B. Această licență se va încheia automat la încălcarea oricăreia dintre aceste restricții și poate fi reziliată de către Companie în orice moment. La terminarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți toate materialele descărcate aflate în posesia dumneavoastră, fie ele deţinute în format electronic sau tipărit.

3. Disclaimer
A. Materialele de pe site-ul web al companiei sunt furnizate "ca atare". Compania nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, declinând și anulând prin aceasta toate celelalte garanții, inclusiv pe cele implicite, fără limitări sau condițiile de vandabilitate, adecvarea pentru un anumit scop, respectiv constatarea neîncălcării drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi. Mai mult, Compania nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la corectitudinea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor pe site-ul său de Internet sau care se referă în mod similar la aceste materiale sau pe orice alt site legat de legat de acest site.

4. Limitări
Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători în niciun caz pentru niciun fel de daune (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderi de date sau de profit, precum şi daune datorate întreruperii afacerii) care ar putea rezulta din utilizarea sau din incapacitatea de a utiliza materialele pe site, chiar dacă Compania, ori reprezentantul său autorizat, a fost notificată oral sau în scris cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Deoarece anumite jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune secundare sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

5. Revizii și erate
Materialele care apar pe site-ul companiei pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Compania nu garantează că toate materialele de pe site-ul său web sunt corecte, complete sau actuale. Compania poate modifica materialele conținute pe site-ul său web în orice moment fără notificare. Compania nu se angajează însă să actualizeze materialele.

6. Link-uri
Compania nu a revizuit toate site-urile conectate la site-ul său de Internet și nu este responsabilă de conținutul site-urilor respective. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Companie a site-ului asociat. Utilizarea oricărui astfel de site web asociat se face pe riscul utilizatorului.

7. Modificarea termenilor de utilizare a site-ului
Compania poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment fără notificare. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să respectați versiunea curentă a acestor Termeni și condiții de utilizare.

8. Legea aplicabilă
Orice revendicare legată de site-ul web al Companiei va fi guvernată de legile statului de drept, fără a ţine cont de prevederile sale privind conflictul de legi.